Java Script Girilen Değerin Sayı Olup Olmadığını Anlama

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
isNaN Metodu (is Not a Number)
Form elemanlarındaki veriler ile matematiksel işlem yapmamız gerektiğinde, ilgili elemana girilen değerin sayısal bir değer olduğundan emin olmak isteriz. Örneğin metin kutusuna kullanıcının gireceği sayı ile işlem yapacaksak, öncelikle girilen verinin sayı olup olmadığını kontrol etmek gerekecektir.
isNaN metodu parametre olarak aldığı değeri kontrol ederek sayı değilse true
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
sayı ise false değeri geri döndürür.
JavaScript:
var sayi1=document.getElementById("k1").value;
 
if(isNaN(sayi1))
document.getElementById("sonuc1").innerHTML="Sayı Değil";
else
document.getElementById("sonuc1").innerHTML="Sayı";
isNan metodunun hangi değerler için ne sonuç döndüreceğine dair şu örnekleri verebiliriz:
JavaScript:
isNaN(458) //false

isNaN(-5.55) //false

isNaN(5-2) //false

isNaN() //true

isNaN("") //false

isNaN('888') //false

isNaN('selam') //true

isNaN('2011/5/11') //true

isNaN('') //false

isNaN(true) //false

isNaN(undefined) //true

isNaN(NaN) //true

isNaN(0 / 0) //true