JavaScript charAt Metodu – İndex Numarasına Göre Karakter Bulma

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
JavaScript charAt Metodu – İndex Numarasına Göre Karakter Bulma

Belirtilen index numarasında yer alan karakteri verir. İndex numaralarının 0’dan başladığını bir kez daha hatırlatalım.
Kod:
var metin  = “JavaScript Dersleri”;

var harf = metin.charAt( 0 );
Bu örnekte harf değişkeni “J” olacaktır.