Javascript charCodeAt Metodu – İndex Numarasına Göre Karakterin Unicode Değerini Bulma

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Belirtilen index numarasında yer alan karakterin Unicode değerini verir.

Kod:
var metin  = “JavaScript Dersleri”;

var harf = metin.charCodeAt( 0 );
Bu örnekte harf değişkeni 74 olacaktır. Çünkü J harfinin Unicode değeri 74’tür.
kaynak : btdersleri.com