JavaScript Değişken Kullanımı

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Değişken Tanımlama
Değişkenler, programın çalışması esnasında oluşturulan ve verileri saklamaya yarayan elemanlardır. Değişkenler oluşturulurken isimleri ve saklayacakları verinin türü belirlenir
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
Değişkene değer verileceği zaman, ya da değişkenin sakladığı değere ulaşılmak istendiğinde bu isim kullanılacaktır.
Değişkenler tüm programlama dillerinde bulunan yapılardır ve bir değişken tanımlarken (oluştururken) hangi türde veri saklayacağı belirtilmelidir. Örneğin bir değişkeni sayı saklayacak şekilde tanımlarsak, daha sonra o değişkene metin atayamayız.
JavaScript'in diğer dillerden farkı değişkenin, tür belirtmeden de tanımlanabilmesidir. Var komutu
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
le değişkenin sadece ismi belirtilerek değişken oluşturulabilir. Ardından bu değişkene istenen türde veri girilebilir. Girilen değere göre değişkenin türü algılanacaktır.
Örnekler:
JavaScript:
var sayi1;

sayi1=100;

var isim="Zafer";

var sayi2=50;
Not: String türündeki değişkenlere değer atarken tek tırnak veya çift tırnak kullanabiliriz.

kaynak : btdersleri.com