JavaScript Dışarıdan Değer Alan Fonksiyonlar

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Önceki
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
da gördüğünüz gibi fonksiyonlar hem tanımlanırken hem de çağrılırken isimlerinin yanında parantez işaretleri vardır. Şayet fonksiyon çalışmak için dışarıdan bir bilgi almayacaksa tanımlarken ve çağırırken bu parantezlerin içi boş olmaktadır.

Bazense fonksiyonların içlerinde bulunan işlemleri, kendilerine fonksiyon dışından gönderilecek verilere göre yapmaları istenir. Bu durumda fonksiyonun alacağı bilgiler bu parantezlerin içinde belirtilir.

Sağ taraftaki örneği incelerseniz burada body kısmındaki 4 ayrı linkin tıklandığında aynı fonksiyonu çağırdıklarını görürsünüz. Bununla beraber her link tıklandığında farklı bir değeri fonksiyona göndermektedir.


Head kısmındaki fonksiyonu incelerseniz de tanımlarken parantez içinde bir değişken adı yazıldığını göreceksiniz. İşte fonksiyona çağrılırken gönderilen değer fonksiyon tarafından bu değişkene alınır ve fonksiyon içindeki işlemler bu değişken de kullanılarak yapılır.

Fonksiyonlar dışarıdan birden fazla değer alabilirler
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
Bu durumda değişkenlerin adları aralarına virgül konarak yazılır ve çağrılırken buradaki sıraya göre veriler gönderilir.

Örneğin;
Kod:
function hesapla(adi, soyadi, numarasi, sinifi)
şeklinde tanımlanan bir fonksiyon,

Kod:
hesapla("Ahmet", "Aksünger", 1111, "11E")
şeklinde çağrılabilir.

*** Bu tür bir fonksiyon body kısmındaki bir html elemanı tarafından çağrılacak ise şu konuda dikkatli olmak gerekir: Foksiyon çağrılırken gönderilen metinsel verilerin tırnak işareti arasına alınması gerekmektedir. Fakat fonksiyon bir olaya bağlı olarak çağrılacaksa, mesela onclick olayında çağrılacaksa, zaten onclick parametresinin de tırnakları olduğundan, içteki tırnaklar tek tırnak şeklinde yazılmalıdır. Yani şu şekilde çağrılmalıdır:
Kod:
onclick="hesapla('Ahmet', 'Aksünger', 1111, '11E')"
kaynak : btdersleri.com