JavaScript do while döngüsü

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
While döngüsünde olduğu gibi döngünün kaç kez döneceğinin bilinmediği durumlarda kullanılır. En önemli farkı şartın döngünün sonunda kontrol edilmesidir. Bu nedenle de do while döngüsü kullandığımızda döngü içerisindeki işlemler en az bir kere yapılacak demektir.
Yapısı şu şekildedir:
Kod:
do

{

İşlemler...

}

while( döngünün çalışma koşulu )
Örnek: Klavyeden 0 girilinceye kadar, girilen tüm sayıların toplamını hesaplayan js kodları

JavaScript:
var sayi;
var toplam=0;

do
{
    sayi=parseInt(prompt("Sayı giriniz"));
    toplam+=sayi;
    }
while(sayi!=0)

document.write(toplam);
kaynak : btdersleri.com