JavaScript For Döngüsü

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
For Döngüsü
Belirtilen işlemlerin, istenen şart sağlandığı sürece tekrar edilmesini sağlar. Başlangıç değerinin ve koşulun belirtilebilmesi amacıyla bir değişken kullanılır. Aşağıdaki örnekte "i" isimli bir değişken kullanılmıştır.
Döngü for ifadesi ile başlar ve parantez içi birbirinden noktalı virgül ile ayrılan üç kısımdan oluşur:
i=1 ile değişkenin başlangıç değeri belirtilmiştir.
i<=100 ile döngünün devam etmesi için sağlanması gereken koşul belirtilmiştir. Bu örnekte i değişkeninin değeri 100'den küçük veya eşit olduğu sürece döngü tekrarlanacaktır.
i++ ile de döngü her döndüğünde i değişkeninin değerinin 1 artırılması sağlanmıştır.
Kod:
<table border="1">
<tr><td colspan="10">Burası İlk Satır Döngünün Dışında Yaptım</td></tr>

<script language="javascript">
var i;

for(i=1;i<=100;i++)
{
    if(i%2==0)
    document.write(" <tr> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> </tr> ");
    else
    document.write(" <tr bgcolor='gray' > <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> <td> " + i + " </td> </tr> ");
    }

</script>

</table>
Yukarıdaki kodlar ile 100 satırlık ve 10 sütunluk bir tablo oluşturulmuştur. i değişkeninin tek olduğu durumlarda bgcolor parametresi de eklenerek iki satırdan birinin gri olması sağlanmıştır. Ayrıca hücre içlerine i değişkeninin o anki değeri yazdırılmıştır.
kaynak : btdersleri.com