JavaScript İç İçe For Döngüsü

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Aşağıdaki örnekte 100 satırlık bir tablo oluşturulmuş ve her satırdaki 10 hücreye sırasıyla 1'den 10'a kadarki sayılar yazılmıştır. Ayrıca iki satırdan birisinin gri renkte olması sağlanmıştır.
Kod:
<table border="1">

<script language="javascript">

var i,j;


for(i=1;i<=100;i++)
{
  if(i%2==0)
  document.write("<tr>");
  else
  document.write("<tr bgcolor='gray'>");
  
  for(j=1;j<=10;j++)
  {
    document.write("<td>"+j+"</td>");
    }
  
  document.write("</tr>");
  }

</script>

</table>
kaynak : btdersleri.com