JavaScript if else Kullanımı

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Kod:
if (şartımız)

{

Şart doğruysa yapılacak işlemler

}

else

{

Şart yanlışsa yapılacak işlemler

}
Açıklama: if komutundan sonra parantez içerisinde şart yazılır.

İlk süslü parantezler arasına, şart doğru ise yapılacak işlemler yazılır.


Else kısmı isteğe bağlıdır. Şart yanlış ise yapılacak işlemler, else komutundan sonraki parantezler arasına yazılır.

Not: Şart doğru ya da yanlış olduğunda yapılacak işlemler 1 satırdan oluşuyorsa küme parantezleri kullanılmayabilir.

Programımızda kontrol etmemiz gereken durumların sayısı 2 ve daha fazla ise else if kullanarak, her durumda yapılacakları ayrı ayrı belirtebiliriz.

Örnek:

JavaScript:
if(a<b)
{
  document.write("a sayısı küçük");
  }
else if(b<a)
{
  document.write("b sayısı küçük");
  }
else
{
  document.write("sayılar eşit");
  }
Burada da else kısmı isteğe bağlıdır ve hiç bir şartın tutmadığı durumda buradaki işlemler yapılır.


kaynak : btdersleri.com