JavaScript Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Javascript Karşılaştırma Operatörleri
== Eşitse

=== Hem değeri hem de türü eşitse

!= Eşit değilse

< Küçükse

<= Küçük veya eşitse

> Büyükse

>= Büyük veya eşitse

== ile === Operatörlerinin Farkı:

== operatörü ile iki değişken karşılaştırıldığında
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
değişkenlerin türleri farklı ama değerleri aynı ise sonuç true olacaktır
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
Karşılaştırma === ile yapılırsa iki değişkenin hem türü hem de değeri aynı ise sonuç true olur.

Örnek:

Kod:
var a=123;

var b="123";

if ( a==b ) // Sonuç true çünkü değerler aynı

if ( a===b )  // Sonuç false çünkü değerler aynı ama türler farklı

Mantıksal Operatörler
Bazen kontrol edilmesi gereken birden fazla şartımız olabilir. Bu durumda aşağıdaki iki operatör kullanılır.

Ve Operatörü ( && ):
Belirtilen şartların tümü doğru olduğunda, koşul sağlanmış sayılır. Şartlardan biri bile yanlış ise koşul sağlanmamış sayılır.

Örneğin hem x değişkeninin 50 ile 100 arasında olup olmadığını şu şekilde kontrol edebiliriz. Sayı 50'den büyük ve 100'den küçük ise şartımıza uyuyor. (50 ve 100 dahil olsun)
Kod:
if ( x>=50 && x<=100 ) .....
3 sayının 3'ünün de pozitif olmasını istiyorsak;


Kod:
if( a>=0 && b>=0 && c>=0 )
Veya Operatörü ( || ):
Belirtilen şartlardan bir tanesinin doğru olması, koşulun doğru kabul edilmesi için yeterlidir. Şartların tamamı yanlış olduğunda ise koşul sağlanmamış sayılır.

3 sayının en az bir tanesinin pozitif olmasını istiyorsak;

Kod:
if( a>=0 || b>=0 || c>=0 )
Sayı 2, 3 veya 4'e bölünebiliyor mu diye bakalım. En az birine bölünmesini istiyoruz.


Kod:
if( a%2==0 || a%3==0 || a%4==0 )
kaynak : btdersleri.com