Javascript Matematiksel Kısaltmalar

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Matematiksel Kısaltmalar
Örneğin sayısal bir a değişkeninin değerini 1 artırmak istersek aşağıdaki satırlardan birini kullanabiliriz.
a = a + 1;
a ++ ;
a += 1 ;
Aynı şekilde değişkenin değerini 1 azaltmak istersek;
a = a - 1;
a -- ;
a -= 1 ;
++ ve -- operatörleri artırma ve azaltma için kullanılabilir. Çarpma ve bölme işlemleri için de aşağıdaki gibi kısaltmalar kullanılabilir.
a = a * 5 ;
a *= 5 ;

a = a / 5 ;
a /= 5;
JavaScript Metni Sayıya Çevirme
JavaScript ile toplama işlemi yaparken, sayılar toplanmayıp yan yana birleştirilebilir. Bu sorun verilerin sayı değil de string olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır.
Bu sorunu aşmak için parseInt metodunu kullanabiliriz.

parseInt metodu, string türündeki verileri, sayısal veri tipine dönüştürmeyi sağlar.
Örnek:

Kod:
var a=parseInt(document.getElementById("kutu1").value);
Bu örnekte kutu1 id'li metin kutusu içindeki veri, sayı olarak a değişkenine alınmıştır.

kaynak : btdersleri.com