JavaScript Özel Karakterlerin Yazımı

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
JavaScript'te Özel Karakterler
JavaScript'te ekrana ya da değişkene bir metin değeri yazılırken, bu değerler çift tırnaklar arasında yazılır. Bu nedenle bazı özel karakterler yazılmak istendiğinde sorun yaşanabilir. Mesela ekrana çift tırnak yazdırmak amacıyla aşağıdaki gibi bir satır yazıldığında, bilgisayar ikinci tırnağın birinciyi kapattığını anlayacak ve hata oluşacaktır.

document.write("Öğrenci "günaydın" diyerek selam verdi");

Bu hatayı düzeltmek için yazdırılmak istenen özel karakterlerin önüne \ işareti konmalıdır. Yukarıdaki hata altta düzeltilmiştir.

document.write("Öğrenci \" günaydın \" diyerek selam verdi");

Aşağıda başka özel karakterlerin nasıl yazılabilecekleri gösterilmiştir:

\n = Alt satıra geçmeyi sağlar.

\" = Çift tırnak yazdırma

\' = Tek tırnak yazdırma

\\ = \ karakterini yazdırma

\& = & karakterini yazdırma

\t = tab tuşu görevi görür

kaynak : btdersleri.com