JavaScript parseInt() Metodu

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
JavaScript ile iki sayıyı toplamaya çalıştığımızda, bazı durumlarda, özellikle sayıları sayfamızdaki form elemanlarından elde ettiysek bir sorun ile karşılaşabiliriz.

Şöyle ki, iki sayıyı topla deriz, ancak program iki sayıyı yan yana birleştirir. Bunun sebebi, değişkendeki verilerin string olarak algılanmasıdır.


Bu sorunu aşmak için parseInt metodunu kullanabiliriz.

parseInt metodu, string türündeki verileri, sayısal veri tipine dönüştürmeyi sağlar.

Örnek:
JavaScript:
var a=parseInt(document.getElementById("kutu1").value);
Bu örnekte kutu1 id'li metin kutusu içindeki veri, sayı olarak a değişkenine alınmıştır.

parseInt metoduna benzeyen parseFloat metodu ise ondalık sayılar için kullanılabilir. parseInt metodu kullanıldığında ondalık kısım atılır, parseFloat metodu kullanılarak ondalık sayı elde edilebilir.