Javascript Replace Metodu – Metin Bulma ve Değiştirme

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Bir ifade arayıp
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
o ifadeyi başka bir metin ile değiştirmeye yarar.

Kod:
var metin  = “telefon, tablet, bilgisayar”;

var yeniMetin = metin. replace( “tablet”, “notebook” );

document.getElementById("sonuc").innerHTML = yeniMetin;
Bu örnekte sonuç isimli html elemanının içine “telefon, notebook, bilgisayar” yazılacaktır.
Replace metodu, aranan ifade birden fazla geçiyorsa sadece ilk bulduğu eşleşmeyi değiştirir. Tüm eşleşmelerin değiştirilmesi için g işareti kullanılabilir:
Kod:
var metin  = “bilgisayar, bilişim, bilgi”;

var yeniMetin = metin. replace( /bil/g, “ABC” );
Bu örnekte bulunan tüm “bil” ifadelerinin yerine “ABC” konacaktır.

kaynak : btdersleri.com