JavaScript Tarih Saat Metotları

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
JavaScript Tarih Saat Metotları
JavaScript’te Date türündeki nesnelerden parça halinde bilgi almak için Get metotları, nesneler içindeki bilgiyi değiştirmek içinse Set metotları kullanılır.

Get Metotlarının Kullanımı
getDate(): Tarih bilgisinin gün kısmını alarak 1-31 arasında bir sayı şeklinde gösterir.

getDay(): Haftanın günü bilgisini 0
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
6 arasında bir sayı şeklinde gösterir.

getFullYear(): Yıl kısmını alır.

getHours(): 0-23 arasında olacak şekilde saat kısmını alır.

getMilliseconds(): Milisaniye kısmını alır (0-999).

getMinutes(): 0-59 şeklinde dakika kısmını alır.

getMonth(): 0-11 arasında olacak şekilde ay bilgisini alır. Ocak için 0
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
Şubat için 1, ..

getSeconds(): Saniye kısmını alır. (0-59)

getTime(): 1 Ocak 1970 tarihi ile aradaki zamanı milisaniye cinsinden verir.

Örnek Kullanımlar:

JavaScript:
var zaman = new Date(23,9,29);

document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = zaman.getFullYear();
Sonuç 1923 olur.

JavaScript:
document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = zaman.getMonth();
Sonuç 9 olur.

Set Metotlarının Kullanımı
setDate(): Gün kısmını ayarlamakta kullanılır
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
1 ile 31 arasında bir değer alır.

setFullYear(): Sırasıyla yıl, ay ve gün kısımlarını ayarlamakta kullanılır. Ay ve gün kullanılmayabilir.

setHours(): Saat kısmını ayarlar.

setMilliseconds(): Milisaniye kısmını ayarlar. (0-999)

setMinutes(): Dakika kısmını ayarlar. (0-59)

setMonth(): Ay kısmını ayarlar. Ocak için 0, Şubat için1, … (0-11)

setSeconds(): Saniye kısmını ayarlar. (0-59)

setTime(): 1 Ocak 1970’e milisaniye cinsinden değer eklenerek yeni bir tarih elde edilmesini sağlar.

Kullanım Örnekleri:

Kod:
var zaman = new Date();

zaman.setFullYear(1923,9,29);
Zaman nesnesine yıl, ay ve gün ataması yapıldı
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
(29 Ekim 1923 – Ekim için 9 girilmeli)


Kod:
zaman.setDate(11);
zaman nesnesindeki gün bilgisi 11 olarak değiştirildi.

Kod:
zaman.setMonth(11);
zaman nesnesindeki ay bilgisi 11 (aralık) olarak değiştirildi.

Gün Ekleme İşlemi
Var olan bir tarih nesnesine gün cinsinden süre ekleyerek yeni bir tarih şu şekilde elde edilebilir.

Kod:
var zaman = new Date();

zaman.setDate(zaman.getDate()+100);
kaynak : btdersleri.com