Javascript typeof Operatörü

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
Değişkenlerin veya ifadelerin türünü öğrenmek için typeof operatörünü kullanabiliriz.

JavaScript:
var degisken1 = "bilgisayar";

var degisken2 = 35;

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof degisken1;  sonuç string
document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof degisken2;  sonuç Number

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof  "araba";  sonuç string

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof 35;  sonuç Number;
kaynak : btdersleri.com