JavaScript Yorum Satırı Yapma

SerkanKacan

Paylaşım Ekibi
28 May 2019
362
13
istanbul
Credits
0
JavaScript Yorum Satırları
Yorum satırları program tarafından komut olarak algılanmaz ve çalıştırılmazlar. Kodlar arasına not düşmek ve açıklama yapmak için kullanılırlar.

// ile başlayarak tek satırlık bir yorum satırı eklenebilir.

/* ile */ ifadeleri arasına ise çok satırdan oluşan açıklamalar eklenebilir.

kaynak : btdersleri.com