Program Tasarlama Süreçleri

griposter

FS Üyesi
1 Tem 2019
100
0
istanbul
Credits
0
Bir yazılım geliştirirken takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:
1. Gereksinimlerin belirlenmesi : Problemin tanımı verilir.
2. Analiz : Problemin çözümü için gerekli tüm girdi ve çıktılar analiz edilmelidir.
3. Dizayn : Problemin çözümünde kullanılacak uygun algoritmanın adım adım tanımlanması yapılmalıdır. 4. Akış Diyagramı: Algoritmaya göre uygun akış diyagramı çizilmelidir.
5. Kod Yazımı : Algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak kaynak dosyanın hazırlanması gerekir.
6. Test : Bu basamakta ise yazılan programın bölümleri ve tamamı çalışır halde test edilir.
7. Doğrulama : Programın örnek girdilerle doğru çıktı ürettiği gözlenmelidir.
8. Bakım : Yazılan programda bulunan hatalar ayıklanır veya gerekli güncellemeler yapılır.
9. Belgeleme : Yazılan program için belgeleme yapılarak, toplu çoğaltmalara karşı engelleme konulur.