Programlama Tarihi

griposter

FS Üyesi
1 Tem 2019
100
0
istanbul
Credits
0
Oldukça eskiye dayanan programlamanın tarihine baktığımızda fazla kodlanmış makine komutları bulunmamaktaydı. 1940 – 1950 yılları arasında fazla kodlanmış makine komutlarıyla yazılan programlar, programcılar açısından oldukça zordu. Hızın düşük olması, bellek yetersizliği, işlem sayısının az olması bilgisayarın kullanım alanını sınırlıyor ve işlemler basit bir uygulamadan ileri gidemiyordu. Tabi bu durum mikroişlemciler ile alakalı idi. Rekabet halinde olan firmalar işlemcilerin mimarilerini geliştirip hızlarını arttırdıkça, işlemcilerin işleyebileceği komut sayıları artmış ve komut setleri daha kullanışlı hale gelmiştir. İlk programlar makine dili ile hazırlanıyordu. Makine dili de bir programlama dilidir ama makine dili ile program yazmak çok zahmetli bir iştir. Çünkü makine dilinde sıfırlar (0) ve birler (1) vardır. Yani işlemlerde DOĞRU (1) yada YANLIŞ (0) durumlarına göre hareket edilmektedir. Ayrıca, makine dili programları anlaşılması zor olan ve tamamıyla donanıma hitap eden programlardır. Günümüze baktığımızda geliştirilen üst düzey programlama dillerini kullanırken makine dilini bilmeye bile gerek yoktur. Makine diline yakın Assembly programlama dilinde mikroişlemcilerin anlayacağı assebly kodları kullanılır. Bu ham şeklinde bulunan komutlar (MOV, ADD, PUSH gibi) mikroişlemcinin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu komutlara mnemonic adı verilir. Üst seviye programlama dillerinin geliştirilmesiyle programlar daha anlaşılabilir komutlarla yazılmaya başlanmıştır (Print, Read, Display, Circle, Get, vb). 1980’li yıllarda üst seviye programlama dilleri yaygınlaşarak, programlar belli bir dilin yapısı içinde tasarlanmış ve yazılmıştır.