Programlamaya Giriş

griposter

FS Üyesi
1 Tem 2019
100
0
istanbul
Credits
0
Bölümün Genel Amacı: Programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını kavrayarak, algoritma ve akış diyagramlarını kullanma ve bunları açıklama. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;
 • Program kavramını açıklamanız,
 • Bölümün Genel Amacı: Programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını kavrayarak, algoritma ve akış diyagramlarını kullanma ve bunları açıklama. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;
  • Program kavramını açıklamanız,
  • Programlama kavramını açıklamanız,
  • Programlama türlerini açıklamanız,
  • Program geliştirme sürecindeki adımları ve işlevlerini açıklamanız,
  • Algoritma kavramını açıklamanız ve algoritmalar oluşturmanız,
  • Programların akış diyagramını çizmeniz,
  • Akış diyagramlarındaki şekilleri ve görevlerini açıklamanız,
  • Programlama dillerini tanımanız ve temel işlevlerini öğrenmeniz,
 • Bir program yazarken kullanacağınız dili bilmeniz beklenmektedir. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.
 • Programlama kavramını açıklamanız,
 • Programlama türlerini açıklamanız,
 • Program geliştirme sürecindeki adımları ve işlevlerini açıklamanız,
 • Algoritma kavramını açıklamanız ve algoritmalar oluşturmanız,
 • Programların akış diyagramını çizmeniz,
 • Akış diyagramlarındaki şekilleri ve görevlerini açıklamanız,
 • Programlama dillerini tanımanız ve temel işlevlerini öğrenmeniz,
Ö Bir program yazarken kullanacağınız dili bilmeniz beklenmektedir. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.