Visual C# Önemli Terimler

Gippy

FS Üyesi
28 May 2019
23
5
kayseri
Credits
0
Visual C# Önemli İngilizce Terimler
 • Text: Metin, yazı
 • Width: Genişlik
 • Height: Yükseklik
 • Size: Boyut
 • Backcolor: Arka plan rengi
 • Forecolor: Ön plan rengi (metin rengi için de kullanılıyor)
 • Border: Kenarlık
 • Style: Stil
 • None: Yok
 • Solution: Çözüm – Proje
 • Properties: Özellikler
 • ToolBox: Araç kutusu
 • Enabled: Etkin
 • Disabled: Devre dışı
 • Read Only: Sadece okunur, değiştirilemez (Enabled özelliğinden farkı metnin seçilebilir olmasıdır.)
 • Location: Konum, yer
 • X: Nesnenin formun en solundan uzaklığı
 • Y: Nesnenin formun en üstünden uzaklığı
 • MaxLength: Metin kutusuna girilebilecek maximum karakter sayısı
 • MultiLine: Çok satırlı (Metin kutularının yüksekliğini artırabilmek için bu özellik True yapılmalıdır.)
 • PassWordChar: Parola alanlarında karakterlerin yerine gösterilecek simge
 • Text Align: Metin hizalaması
 • Visible: Görünür
 • Click: Tıklama
 • Double Click: Çift tıklama
 • Text Changed: Metin değiştiğinde